IHA WELS 7.12.2014 SHIRLEY RAWLINGS ( UK )

 sent in by Maja Cosic

MALES

 

JUNIOR CLASS


V1 GEDEON MRAJA BJ


V2 KATABOLIW ARAGON


V3 FONEZEL GRAFSKIY NASLEDNIK


VG NITSCHEWO VON SOLRING HUS

 

MALES INTERMEDIA


V1, CACA GO GO BOLSHOI JESSE JAMES

V2, RCACA FONEZEL VERY SPECIAL KRISTALL

 

MALES OPEN


V1, CACA DARLEY Z PALATINU MORAVIA

MALES CH CLASS


V1, CACA, CACIB, BOB BEL ETUAL TORNADO FONEZEL


V2, RCACA, RCACIB, RAZUMOV AUS DEM ZARENREICH


V3 DANTE FRAJANKA


VG TYFON SOFENA

 

FEMALES

 

JUNIOR CLASS


V1, BJ FONEZ
EL vivat udacha

 

INTERMEDIA

 

V1, CACA FONEZEL VIVAT UDACHA

V2, RCACA TAHIRA AUS DEM ZARENREICH


VG ESTET CLASSIC MODNICA

ABSENT FONEZEL BIJOU CHARISMA CAVALLERIK

 

OPEN


V1, CACA STEPNIKH ALMAZOV HARMONIYA

? ANGELIQUE SPIRIT OF THE TSAR

 

WORKING

V1, CACA STEPUNS ANFISA

 

CHAMPION


V1, CACA MARISCHKA AUS DEM ZARENREICH


V2, RCACA HAZARKA HRABRAYA


V3 TARAKA SOFENA